Mae generadur ocsigen PSA yn chwarae rhan bwysig yn y diwydiant diwydiannol

Generadur ocsigen PSAyn defnyddio rhidyll moleciwlaidd zeolite fel arsugniad, ac yn defnyddio'r egwyddor o arsugniad pwysau a dadsugniad datgywasgiad i arsugniad a rhyddhau ocsigen o'r aer, a thrwy hynny wahanu ocsigen o'r offer awtomatig. Mae gwahanu O2 a N2 gan ridyll moleciwlaidd zeolite yn seiliedig ar y gwahaniaeth bach yn diamedr deinamig y ddau nwy. Mae gan foleciwlau N2 gyfradd trylediad cyflymach ym micropores rhidyll moleciwlaidd zeolite, ac mae gan foleciwlau O2 gyfradd trylediad arafach. Gyda chyflymiad parhaus y broses ddiwydiannu, mae galw'r farchnad amGeneraduron ocsigen PSAyn parhau i gynyddu, ac mae'r offer yn chwarae rhan bwysig yn y diwydiannol.

Mae Hangzhou OuRui Air Gwahanu Equipment Co., Ltd. yn weithiwr proffesiynolgwneuthurwr gwahanu aer cryogenig, Dyfais cynhyrchu ocsigen VPSA, dyfais puro aer cywasgedig, cynhyrchu nitrogen PSA, dyfais cynhyrchu ocsigen, dyfais puro nitrogen, cynhyrchu nitrogen gwahanu pilen a dyfais cynhyrchu ocsigen, trydan. Falf rheoli niwmatig. Falf rheoli tymheredd. Torri i ffwrdd mentrau cynhyrchu falf.

1. Ynglŷn â chymhwyso generadur ocsigen ym maes hylosgi wedi'i gyfoethogi â ocsigen

Y cynnwys ocsigen yn yr aer yw ≤21%. Mae hylosgi tanwydd mewn boeleri diwydiannol ac odynau diwydiannol hefyd yn gweithio o dan y cynnwys aer hwn. Mae arfer wedi dangos, pan fydd swm yr ocsigen nwy yn hylosgiad y boeler yn cyrraedd mwy na 25%, mae'r arbediad ynni mor uchel ag 20%; mae amser gwresogi cychwyn y boeler yn cael ei fyrhau gan 1/2-2/3. Y cyfoethogiad ocsigen yw cymhwyso dulliau ffisegol i gasglu'r ocsigen yn yr aer, fel bod y cynnwys cyfoethogi ocsigen yn y nwy a gesglir yn 25% -30%.

2. Ynglŷn â chymhwyso generadur ocsigen ym maes gwneud papur

Gydag uwchraddio gofynion diogelu'r amgylchedd y wlad ar gyfer prosesau gwneud papur, mae'r gofynion ar gyfer mwydion gwyn (gan gynnwys mwydion pren, mwydion cyrs, a mwydion bambŵ) hefyd yn cynyddu. Dylai'r llinell gynhyrchu mwydion cannu clorin wreiddiol gael ei thrawsnewid yn raddol i linell gynhyrchu mwydion cannu heb glorin; Mae angen proses gannu heb glorin ar y llinell gynhyrchu mwydion newydd, ac nid oes angen ocsigen purdeb uchel ar gyfer cannu mwydion. Mae'r ocsigen a gynhyrchir gan y generadur ocsigen arsugniad swing pwysau yn bodloni'r gofynion, sy'n economaidd ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd.

3. Ynglŷn â chymhwyso generadur ocsigen ym maes mwyndoddi anfferrus

Gydag addasiad y strwythur diwydiannol cenedlaethol, mae mwyndoddi anfferrus wedi datblygu'n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer o weithgynhyrchwyr wedi dechrau defnyddio generaduron ocsigen arsugniad swing pwysau yn y llif proses o chwythu gwaelod ocsigen o blwm, copr, sinc, ac antimoni, ac mewn mwyndoddwyr sy'n defnyddio trwytholchi ocsigen ar gyfer aur a nicel. Y defnyddmarchnad generadur ocsigen PSAwedi ei ehangu.

Mae ansawdd y rhidyll moleciwlaidd a ddefnyddir ynGeneradur ocsigen PSAmewn safle mawr. Rhidyll moleciwlaidd yw craidd arsugniad swing pwysau. Mae perfformiad uwch a bywyd gwasanaeth rhidyll moleciwlaidd yn cael effaith uniongyrchol ar sefydlogrwydd cynnyrch a phurdeb.


Amser postio: Tachwedd-07-2020

Amser postio:11-07-2020
  • Pâr o:
  • Nesaf:
  • Gadael Eich Neges