Үйлдвэрийн аялал

Бидэнд дотоодын хүчирхэг үйлдвэрлэлийн цехүүд, нэгдүгээр зэрэглэлийн техникийн ажилтнууд, угсрах шугамын ажилтнууд байдаг, Техникийн хүчирхэг нөөц хүчин нь олон тооны том криоген агаарын төхөөрөмжийг нэгэн зэрэг үйлдвэрлэх боломжтой.


Та мессежээ үлдээнэ үү