Zawod gezelenji

Içerki güýçli önümçilik ussahanalarymyz we birinji derejeli tehniki işgärlerimiz, gurnama liniýasynyň işgärleri , Güýçli tehniki ätiýaçlyk güýji, bir wagtyň özünde köp sanly kriogen howa enjamlaryny öndürip biler.


Habaryňyzy goýuň