Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Έχουμε εγχώρια ισχυρά εργαστήρια παραγωγής και πρώτης τάξεως τεχνικό προσωπικό, προσωπικό γραμμής συναρμολόγησης, ισχυρή τεχνική εφεδρική δύναμη, μπορεί να παράγει ταυτόχρονα πολλαπλά σετ μεγάλου εξοπλισμού κρυογονικού αέρα.


Αφήστε το μήνυμά σας